Orkland Energi ble helt tilbake i 1915 stiftet for å skaffe strøm til næringsliv og innbyggere i området. Leirbekken ble først utbygd, og så Vorma i 1937. I de senere årene har vi bidratt til etablering av Sundlikraft sammen med lokale grunneiere. Alle disse kraftverkene er imidlertid små, og har i dag liten betydning for strømleveransene til regionen. Likevel er de viktige tilskudd til selskapets økonomi, og de regnes som veldig miljøvennlige. Vi forsøker samtidig å drive kraftproduksjon i nært samspill med næringsinteresser og andre brukere av vannmagasinene og elvene som gir opphav til kraftproduksjonen.

Aktuelt

Orkland Klima og Kuldeteknikk kjøper firma på Frøya

Pressemelding: Orkland Klima og Kuldeteknikk AS (OKK) har inngått en avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i Kliva Kulde AS. Kliva Kulde har i dag fire ansatte med base på Sistranda.

Orkland Klima og Kuldeteknikk er nå Miljøfyrtårn
Ordfører Oddbjørn Bang foretok fredag 10. september en høytidelig overrekkelse av beviset på firmaets miljøengasjement til daglig leder Erik Andreas Winger.
Derfor sverger Nina og Rune til det lokale kraftselskapet
Det skal mye til for at Rune og Nina Ranøien i Hoston skal bytte ut sitt lokale kraftselskap, Orkland Energi, med noen andre.

Flere artikler

Stolt sponsor av: