Orkland Energi har gjennom mer enn 100 år vært en viktig bidragsyter til utvikling av den lokale energiforsyningen med vannkraft, strømnett og fjernvarme. I dag er selskapet organisert som et konsern med et holdingselskap, og hel- eller deleide selskaper som ivaretar driften av de enkelte forretningsområdene. Orkland Energi Holding AS er 100 % eid av Orkland kommune.