En av de største utfordringene verden står overfor er omlegging av energiforsyningen fra fossile til fornybare kilder. Her har vi alle et ansvar, også i mindre lokalsamfunn. I vår region har vi mye industri som forbruker store mengder energi og en transportsektor som i hovedsak benytter bensin/diesel.

Vi har i over 100 år produsert miljøvennlig vannkraft og de siste 10 årene levert store mengder fjernvarme basert på spillenergi til Orkanger-samfunnet. Vi tilrettelegger for økt bruk av elektrisitet gjennom vårt eierskap i Nettselskapet og er også en del av kjøle-/frysebransjen som står foran en vridning til mindre bruk av klimagasser. Noe aktivitet har vi også innenfor varmepumper, solceller og elbilladere.

Vi ønsker å tilrettelegge for økt næringsvirksomhet i regionen gjennom å tilby grønne løsninger for dem som ønsker å etablere seg, og vi kan allerede vise til det tette samarbeidet med Norsk Kylling som har bygd en av verdens mest energieffektive kyllingfabrikker på Grønøra.

Aktuelt

Åpenhetsloven 2022: Rapport for Orkland Energi AS
Hva er Åpenhetsloven Dette er en ny lov som ble vedtatt av Stortinget og som hadde ikrafttredelse 1. juli 2022.
Kompensasjonsordningen - hva med fjernvarmekundene?

Orkland energis fjernvarmekunder vil få den samme kompensasjonen som strømkundene får. 

Orkland Energi Varme
Orkland Energi Varme er et datterselskap av Orkland Energi, og drives av Kay og hans kompanjong Kurt.

Flere artikler