Fjernvarme gir Orkanger grønn energi

En viktig del av omstillingen til et samfunn som skal baseres på fornybar energi, er å utnytte restenergi fra industriproduksjon. På Orkanger har vi et stjerneeksempel på hvordan kraftintensiv industri samarbeider med det lokale energiselskapet for å gi bedrifter og innbyggere miljøvennlig energi.

Spillvarme er bærekraftig
FN har vedtatt en rekke bærekraftsmål som blant annet skal sikre ren og fornybar energi til alle. Fjernvarme fra industrien utnytter energi som ellers ville havnet i havet og er en del av en sirkulærøkonomi biprodukt fra en bedrift inngår som en ressurs for en annen bedrift, i dette tilfellet Orkland Energi. Ved å utnytte spillvarme unngår man unødvendig bruk av fossil energi og man reduserer behovet for vindmøller og andre kontroversielle naturinngrep.

Fjernvarme på Orkanger
Som kartet nedenfor viser, så er det bygd ut et omfattende fjernvarmenett som forsyner ca 50 kunder med energi til oppvarming. Disse er i hovedsak næringsliv, offentlige bygg og større boligkomplekser. I forbindelse med Norsk Kyllings etablering på Furumoen ble nettet i 2020 utvidet til også å forsyne områder på vestsiden av Orkla. Til sammen leveres 25 GWh energi, noe som ville tilsvart oppvarming av 2 000 eneboliger.

Miljøvennlig industriproduksjon
En av grunnene til at Norsk Kylling valgte å legge sin nye fabrikk til Orkanger var tilgangen til fjernvarme. De vurderte spillvarme som den mest miljøvennlige energikilden, og fabrikken framstår nå som en av verdens beste på energiområdet ved at de reduserer gass- og strømbehov.

Videre utvikling av fjernvarmenettet
Det er fremdeles mye fornybar energi tilgjengelig, og vi arbeider kontinuerlig med å legge til rette for at flere bygg skal få fjernvarme og at nye bedrifter skal velge Orkanger som lokalisering for sin virksomhet. Fjernvarmen er et viktig konkurransefortrinn for Orkland som næringskommune nr 1 i Trøndelag.

Bruk av fjernvarme er smart
I tillegg til miljøgevinsten vil er fjernvarme enkelt, vedlikeholdsfritt og konkurransedyktig, samtidig som den gir komfort i form av behagelig varme og godt inneklima for de som oppholder seg i bygningene. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere mulighetene, spesielt dersom bygningen:

- er i nærheten av eksisterende fjernvarmenett
- har vannbåren varme
- har behov for en fornybar energikilde

Kart over eksisterende fjernvarmenett

Kontakt oss

Kundeservice (9-14)
743 88 743

E-post
fjernvarme@orklandenergi.no

Vakttelefon kveld og helgedager
459 71 615

Les mer om oss på:
Norsk Fjernvarme

Aktuelt

Orkland Energi Varme
Orkland Energi Varme er et datterselskap av Orkland Energi, og drives av Kay og hans kompanjong Kurt.
Fjernvarme
Hva er fjernvarme? Fjernvarme er kort forklart et energisystem der energi til oppvarming produseres ett sted - og anvendes et annet.
Orkland Klima og Kuldeteknikk kjøper firma på Frøya

Pressemelding: Orkland Klima og Kuldeteknikk AS (OKK) har inngått en avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i Kliva Kulde AS. Kliva Kulde har i dag fire ansatte med base på Sistranda.

Flere artikler

Stolt sponsor av: